Datadrevet infoskjerm med Exposer

Nå ut til flere med infoskjerm

Med infoskjerm får du kjapt og enkelt ut aktuell informasjon som griper oppmerksomhet. 


Datadrevet innhold
Vi tilbyr infoskjermer med datadrevet innhold, med teknologi som er utviklet in-house hos oss. Med Exposer, kan du vise innhold på flere infoskjermer samtidig, uavhengig av geografisk lokasjon. Infoskjermene kan kobles opp til bedriftens interne systemer eller offentlige løsninger. Dermed trenger man ikke oppdatere innholdet manuelt på infoskjermene. Du trenger aldri å bekymre deg for at det digitale innholdet går ut på dato. 

“Exposer henter automatisk data fra våre websider, både eiendomsprospekter og redaksjonelt innhold. Dette har gjort digital signage mye lettere for oss.”
Thomas Andersen IT sjef, Krogsveen

Infoskjermer kan benyttes som et verktøy for mersalg og markedsføring, men også for intern kommunikasjon i bedriften.  Ved hjelp av infoskjermer, kan man opplyse de ansatte om viktige kunngjøringer, viktige påminnelser, gjøremål eller bare ønske dem en fin dag og takke dem for innsatsen. 


Kan integreres med alle kilder
Exposer sine infoskjermer kan også integreres med hvilken som helst datakilde. Dermed kan viktig informasjon og andre aktuelle saker som ligger i internsystemer, automatisk vises på infoskjermen. Tiden hvor man måtte oppdatere dette manuelt, er forbi. 


Ulike brukertilganger
Infoskjerm er ideelt for å vise aktuelle tilbud på for eksempel kjøpesentre. Skjermene kan brukes til å informere om aktuelle tilbud og kampanjer på senteret.

Med Exposer’s struktur hierarki, kan senterleder være administrator og gi redigeringstilgang til butikksjefene på senteret. De sender inn forslag til sine kampanjer, direkte i Exposer. Senterleder kan godkjenne forslaget, og kampanjen vil da umiddelbart vises på infoskjermen.

Man har også mulighet til å styre hvilken rekkefølge lysbildene skal vises i. Alt foregår på nett og vises i sanntid.


Interessert i infoskjerm? Send oss en e-post, så tar vi kontakt for å diskutere dine behov!
exposer
desti

DESTINO as / EXPOSER


Telefon: (+47) 51 62 50 14
Generelle henvendelser: jim@desti.no
Support: support@desti.no
Adresse: Strandgata 117, 4307 Sandnes

desti.no